Ceník poplatků 

Viz Příloha č.1 Knihovního řádu
 
 

Služby

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA (MVS)

Pokud čtenář potřebuje knihu, která není v knihovním fondu Karasovy obecní knihovny, lze půjčení zprostředkovat z jiných knihoven.

Je-li kniha zasílána poštou, platí čtenář poštovné.

 

REZERVACE KNIH

Jestliže je titul, o který má čtenář zájem, vypůjčen, může si ho rezervovat dvojím způsobem:

a) sám pomocí online katalogu     b) prostřednictvím knihovny

 

VYPŮJČKY DALŠÍCH DOKUMENTŮ

Kromě knih se také půjčují časopisy, audioknihy (CD nebo MP3), DVD a společenské hry. Hry se půjčují na 1 měsíc, výpůjčka se stvrzuje podpisem.

Zdarma knihovna nabízí ZPRAVODAJ OBCE.

 

INTERNET

Knihovna je vybavena čtyřmi počítači, připojení je pro všechny uživatele zdarma. Podrobněji viz záložka INTERNET.

 

TISK DOKUMENTŮ

Pro návštěvníky knihovny je k dispozici černobílá i barevná tiskárna a kopírka. Je možno tisknout přímo z počítače nebo kopírovat donesený materiál (viz KŘ)

Žáci a studenti, pokud vypracovávají školní práci, mají tuto službu ZDARMA, ostatní ji platí.

 

VÝMĚNNÉ SOUBORY

Jsou to knihy, které jsou majetkem Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. Jsou označeny červeným, modrým, fialovým a žlutým pruhem, uvnitř knihy je razítko VÝMĚNNÝ SOUBOR. V knihovně zůstávají 1 rok, po roce cirkulují.

Pravidla pro výpůjčky jsou totožná s půjčením ostatních dokumentů (viz KŘ).

Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

instagram
@karasova.obecni.knihovna

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin

Zabezpečení

Prostor knihovny je monitorován kamerovým systémem bez záznamu.

Dotazník spokojenosti

Přispějte ke zlepšení služeb v knihovně pomocí vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti.