Aktuálně

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI

18.10.2020 13:48
Neustále se snažíme zlepšovat naše služby čtenářům. Vyplněním krátkého dotazníku nám poskytnete vaši zpětnou vazbu. Děkujeme.

Internet

Knihovna je vybavena šesti počítači.

Jeden počítač je určen pro knihovníka (uživatelům nepřístupný), další je určen pro vyhledávání v katalogu a získávání informací o knižním fondu.

Čtyři počítače jsou k dispozici pro všechny návštěvníky knihovny, kteří jsou povinni řídit se pravidly KŘ. 

Pro všechny návštěvníky knihovny je internet zdarma.

 

PROVOZNÍ ŘÁD

Základní pravidla užíváníPC, detailně viz KŘ - Pokyny pro využívání výpočetntechniky

  1. V místnosti s PC je zakázáno rušit hlukem ostatní návštěvníky, užívat PC pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, jíst, pít.
  2. Při provozu internetu je zakázáno vše, co je v rozporu se zákony České republiky, jako například šíření pornografie, nacismu, stahování a prohlížení obsahu podporujícího rasovou nesnášenlivost, ohrožování mravní výchovy mládeže, porušování autorských práv apod.
  3. Návštěvníci mohou používat jen předinstalovaný software, není dovoleno spouštět na PC jakékoli programové soubory stažené z internetu. Za obsah souborů stažených z internetu nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.
  4. Jakkoli zasahovat do konfigurace a nastavení PC je přísně zakázáno.
  5. Informace získané z internetu si může návštěvník odnést buď na vlastním USB flash disku či paměťové kartě. Po dohodě s obsluhou je možné informace vytisknout.
  6. Pokud návštěvník zanechá na PC stažená data, mohou být obsluhou odstraněna bez zálohy.
  7. Doba používání jednoho PC není časově limitována ( v rámci provozní doby ).  Pouze v případě zájmu více uživatelů se doba zkracuje na 30 minut. U jednoho PC mohou být nejvýše dva lidé.
  8. V případě jakékoliv poruchy či problému je návštěvník povinen tuto skutečnost ihned ohlásit obsluze.
  9. Každý návštěvník je povinen řídit se tímto řádem a dbát pokynů obsluhy.
  10. V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník vykázán. Případnou vzniklou škodu je návštěvník povinen uhradit.

Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin

Zabezpečení

Prostor knihovny je monitorován kamerovým systémem bez záznamu.