Internet

Knihovna je vybavena šesti počítači.

Jeden počítač je určen pro knihovníka (uživatelům nepřístupný), další je určen pro vyhledávání v katalogu a získávání informací o knižním fondu.

Čtyři počítače jsou k dispozici pro všechny návštěvníky knihovny, kteří jsou povinni řídit se pravidly KŘ. 

Pro všechny návštěvníky knihovny je internet zdarma.

 

PROVOZNÍ ŘÁD

Základní pravidla užíváníPC, detailně viz KŘ - Pokyny pro využívání výpočetntechniky

  1. V místnosti s PC je zakázáno rušit hlukem ostatní návštěvníky, užívat PC pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, jíst, pít.
  2. Při provozu internetu je zakázáno vše, co je v rozporu se zákony České republiky, jako například šíření pornografie, nacismu, stahování a prohlížení obsahu podporujícího rasovou nesnášenlivost, ohrožování mravní výchovy mládeže, porušování autorských práv apod.
  3. Návštěvníci mohou používat jen předinstalovaný software, není dovoleno spouštět na PC jakékoli programové soubory stažené z internetu. Za obsah souborů stažených z internetu nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.
  4. Jakkoli zasahovat do konfigurace a nastavení PC je přísně zakázáno.
  5. Informace získané z internetu si může návštěvník odnést buď na vlastním USB flash disku či paměťové kartě. Po dohodě s obsluhou je možné informace vytisknout.
  6. Pokud návštěvník zanechá na PC stažená data, mohou být obsluhou odstraněna bez zálohy.
  7. Doba používání jednoho PC není časově limitována ( v rámci provozní doby ).  Pouze v případě zájmu více uživatelů se doba zkracuje na 30 minut. U jednoho PC mohou být nejvýše dva lidé.
  8. V případě jakékoliv poruchy či problému je návštěvník povinen tuto skutečnost ihned ohlásit obsluze.
  9. Každý návštěvník je povinen řídit se tímto řádem a dbát pokynů obsluhy.
  10. V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník vykázán. Případnou vzniklou škodu je návštěvník povinen uhradit.

Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

instagram
@karasova.obecni.knihovna

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin

Zabezpečení

Prostor knihovny je monitorován kamerovým systémem bez záznamu.

Dotazník spokojenosti

Přispějte ke zlepšení služeb v knihovně pomocí vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti.