Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

instagram
@karasova.obecni.knihovna

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin

Zabezpečení

Prostor knihovny je monitorován kamerovým systémem bez záznamu.

Dotazník spokojenosti

Přispějte ke zlepšení služeb v knihovně pomocí vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti.

BESEDY V KNIHOVNĚ JSOU VE DRUHÉ PŮLCE

30.04.2014 10:46

Zpravidla každý poslední pátek v měsíci zavítají do knihovny - podle plánu - žáci ze dvou tříd ZŠ, aby absolvovali besedy na dané téma. Jako první putovali druháci za pohádkou kolem světa, šesťáci se přesvědčili, jak je těžký život puberťáka, osmáci poznávali sami sebe, třeťáci si četli a vyprávěli pohádky a pověsti z okolí Radhoště atd.

Velmi povedené jsou lekce informačního vzdělání. Na rozdíl od tematických besed trvají dvě hodiny a hlavním jejich prvkem je aktivní zapojení žáků. Pod vedením lektorky pracují žáci velmi často ve skupinách, seznamují se s danou tématikou a společně řeší úkoly, učí se týmové práci, komunikaci a koordinaci, což není vždy jednoduché, především pro mladší žáky. V lekci Průvodce bahnitým prameništěm informací aneb Jak na referát se žáci 5.třídy učili, jak vyhledávat potřebné informace na internetu, jak s nimi dále pracovat, druháci se pustili do poezie a v lekci nazvané Čtyři kočky poznali základní pojmy z poezie. Velmi zdařilá byla beseda pro 9.třídu Zpravodajství, média a jak to chytře vidět. Naučili se rozpoznat seriózní tisk a bulvár, poznali, jak je snadné nechat se ovlivnit. V roli detektiva se ocitli třeťáci. Nehledali zloděje a vrahy, ale vlastní názor, učili se správně formulovat dotaz, snažili se pochopit důležitých informací.

To jsou jen některé z besed, kterými žáci již prošli. Další jsou pro ně připraveny. Letos poprvé se besed účastní také děti MŠ. Doufejme, že i jim se bude v knihovně líbit.