Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

instagram
@karasova.obecni.knihovna

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin

Zabezpečení

Prostor knihovny je monitorován kamerovým systémem bez záznamu.

Dotazník spokojenosti

Přispějte ke zlepšení služeb v knihovně pomocí vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti.

DOPUTOVÁNO, STRAŠIDLA OBJEVENA

22.03.2015 09:34

47 hlav, jedna vedle druhé, beze zbytku zaplnilo malý prostor knihovny.

Velmi úspěsné PUTOVÁNÍ ZA STRAŠIDLY, zajímavé trasy na výlet nejen s dětmi. Oživení vzpomínek starších, návrat do dětských let, protože jim jako dětem hrůzostrašné historky o strašidlech rodiče nebo prarodiče vyprávěli. Všichni pozorně naslouchali panu Bajerovi, který besedou provázel. Poslouchaly i malé děti a vůbec se nebály! Nakonec všichni dostali mapku i s popisem míst, kde se které strašidlo vyskytovalo. Až bude krásné jarní počasí - můžeme vyrazit na vycházku, třeba k Čertovu domu nebo k potoku Ryčáku. Ale pozor! Musíme se vrátit za světla, aby nás nechytil světlonoch, neutopil nás vodník, nebo nám cestu nezkřížil černý pes.      

Shrnuto a podtrženo: dálší z úspěšných akcí knihovny. Litujte všichni, kteří jste nepřišli. Jako pokaždé jeden problém - málo místa pro návštěvníky.

Velmi děkuji panu Bajerovi, obdivuji jeho nadšení pro věc a přeji mu spoustu elánu a především hodně času v dalším bádání.