Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

instagram
@karasova.obecni.knihovna

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin

Zabezpečení

Prostor knihovny je monitorován kamerovým systémem bez záznamu.

Dotazník spokojenosti

Přispějte ke zlepšení služeb v knihovně pomocí vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti.

JAKÁ BYLA ČERNÁ HODINKA

27.12.2014 18:44

Podle množství lidí, kteří 21. prosince do knihovny zavítali, radostně očekávaná. Podle množství úsměvů, spokojených tváří, krásných přání a mnoha díků byla vydařená. Velkou zásluhu na úspěchu mají všichni účinkující. Krásnou hudbou a zpěvem potěšili všechny návštěvníky, některé dokonce dojali k slzám. Děkuji Hance Blahové, Leoši Cábovi, Tereze Kuběnové a Nele Porubové.

Megařetěz, který jsme po celý advent vyráběli z vyřazených knih, měřil 58m a 4cm.

Domů si mnozí přítomní odnášeli nejen sváteční náladu, ale i betlémské světlo. Děkuji panu Miroslavu Novákovi a panu Tomáši Sekyrovi, kteří světlo zajistili. Děkuji i Simonce Fajkusové, Rozárce Gajové a Elišce Novákové. Jako princezny vypadaly opravdu pohádkově a malé lucerničky, které přinesly, nenechaly nikoho na pochybách, že betlémské světlo je světlem naděje pro všechny potřebné.