Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

instagram
@karasova.obecni.knihovna

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin

Zabezpečení

Prostor knihovny je monitorován kamerovým systémem bez záznamu.

Dotazník spokojenosti

Přispějte ke zlepšení služeb v knihovně pomocí vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti.

KNIHOBUDKY

18.06.2018 08:04

Tak to jsou ty červené malované domečky, které se najednou objevily u školy, v centru obce, u Fojtky, na koupališti.

JSOU TO BUDKY PRO KNIHY.

Kdokoliv si může knihu půjčit, domů nebo jen na chvilku, třeba při čekání na děti, na autobus..., při koupání nebo při bezstarostném odpoledním posezení.

Pokud byste si chtěli něktrou knihu nechat, vraťte místo ní nějakou jinou. Platí pouze jedno pravidlo:

PROSÍM NEODKLÁDEJTE DO BUDKY SVÉ "HŮROVÉ SKVOSTY".

Ať vám Knihobudky přinášejí tolik potřebnou radost!