Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

instagram
@karasova.obecni.knihovna

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin

Zabezpečení

Prostor knihovny je monitorován kamerovým systémem bez záznamu.

Dotazník spokojenosti

Přispějte ke zlepšení služeb v knihovně pomocí vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti.

LOVCI PEREL

21.04.2015 08:03

Od března běží v knihovně celorepubliková soutěž pro děti do 15 let LOVCI PEREL. Soutěž má podporovat rozvoj čtenářských dovedností, především čtení s porozuměním, ale hlavně JE TO HRA! Můžete se kdykoliv přihlásit a také kdykoliv skončit. Hraje se ve dvou kategoriích, soutěž končí v listopadu. Nejlepší lovci budou  odměněni hodnotnými cenami.

Pravidla hry

Čtenář si vybere knihu - perlorodku. Pozná ji snadno: na hřbetě je označena samolepkou perly. U pultu dostane ke knize otázky. Při vrácení knihy odevzdá také zodpovězené otázky. Pokud jsou všechny odpovědi správné, získá perlu. Tu si sám vybere a také sám navlékne na drátek a zavěsí v koutku LOVCŮ. Každý má tak možnost kdykoliv zjistit, jak jsou na tom soupeři.

Pro lovce je otevřeno každé pondělí od 13 do 15 hodin. Snažte se využít především této doby, protože při běžném půjčování v úterý se vše nedá zvládnout.

Pěknou zábavu a DOBRÝ LOV!