Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

instagram
@karasova.obecni.knihovna

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin

Zabezpečení

Prostor knihovny je monitorován kamerovým systémem bez záznamu.

Dotazník spokojenosti

Přispějte ke zlepšení služeb v knihovně pomocí vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti.

O POKLAD STRÝCA JURÁŠA

03.10.2014 20:50

Literární soutěž pro děti Byl jednou jeden pokrok.

Témata:

Můj soused vynálezce    

 • Objevitelé známí i neznámí         
 • Vynález / vynálezce, který mne oslovil        
 • Vynálezce z našich luhů a hájů

Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden...    

 • Objevy, které změnily svět       
 • Nejlepší objev / vynález tisíciletí       
 • Vynález - můj pomocník (ktetý vynález mi nejvíc pomáhá)

Pokrok nezastavíš

 • Já a budoucnos       
 • Škola v budoucnosti       
 • Budoucnost je nejasná       
 • Cesta časem

Můj objev pro lidstvo

 • Co bych vynalezl pro svoji mámu (tátu, paní učitelku, paní knihovnici...)      
 •  Vynález, který našemu světu schází       
 • Hurá, podařil se mi objev!  

 

Pravidla

 • Soutěž je určena pro děti od 6 do 15 let
 • Každý účastník si může vybrat jedno z navržených témat a zpracovat je jako prózu (povídku, pohádku, sci-fi, fejeton, stránku osobního deníku apod.), poezii, drama nebo komiks
 • Účastník může poslat jeden příspěvek v próze (maximálně 3 strany A4) nebo 3 básně
 • Uzávěrka soutěže je 30.11.2014
 • Soutěžní práce musí být opatřeny titulní stranou se jménem a příjmením autora, třídou, věkem, celou adresou, názvem zvoleného tématu, telefonickým kontaktem a názvem školy
 • Příspěvky zasílejte emailem na adresu knihovny, do předmětu zprávy napište O poklad strýca Juráša, nebo je odevzdejte přímo v knihovně opět v elektronické podobě. (Kdo nemá tuto možnost, může odevzdat práce psané rukou.)