Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

instagram
@karasova.obecni.knihovna

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin

Zabezpečení

Prostor knihovny je monitorován kamerovým systémem bez záznamu.

Dotazník spokojenosti

Přispějte ke zlepšení služeb v knihovně pomocí vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti.

O SALAŠÍCH NA RADHOŠTI, NA HUTISKU I NA SOLÁNI

07.03.2019 09:13

Beseda s ing. Vojtou Bajerem o tom, jak ovce změnily tyto hory, tuto krajinu.

Víte, co nám po ovcích zůstalo? Proč tu les neměl žádnou cenu? Nebo jak drsné horské počasí pastýřům práci komplikovalo a zároveň jim pomáhalo?

Dozvíte se také, že to s těmi ovcemi na salaších bylo trochu jinak, než se obvykle povídá. A třeba i to, že není jedno, jak se co pase.

Vojtěch Bajer - člen Českého svazu ochránců přírody, lesní inženýr, fotograf, spisovatel. Zabývá se historií, vývojem krajiny a kulturou Valašska.

Čtvrtek 14. března 2019 od 17 hodin v knihovně.