Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

instagram
@karasova.obecni.knihovna

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin

Zabezpečení

Prostor knihovny je monitorován kamerovým systémem bez záznamu.

Dotazník spokojenosti

Přispějte ke zlepšení služeb v knihovně pomocí vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti.

POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU aneb ČERVENÁ KARKULKA 100x JINAK

30.04.2014 21:37

V úterý 25.3. zavítaly do knihovny děti z MŠ. Smyslem návštěvy bylo podnítit u dětí zájem o čtení, vztah ke knize, přestože samy ještě nečtou. Byl pro ně připraven program - známá pohádka O Červené karkulce, kterou děti dobře znají. Ne tak dědeček-popleta, který jim pohádku vyprávěl. Děti s nadšením dědečka opravovaly a vše uvedly na pravou míru. Přesvědčily se, že mnohé pohádky mají několik verzí, že většinou dobře končí, přestože někdy se při poslechu i trochu bojíme.

Děti se také dověděly, jaké knihy si mohou v knihovně půjčit, co všechno v knihovně naleznou, pokud knihovnu navštíví. A protože byly hodné a donesly navíc krásné obrázky, které samy vytvořily, po zásluze dostaly odměnu a sladkost k tomu.

Děkuji paním učitelkám Prášilové a Mikulenkové, že děti do knihovny dovedly, a těším se na další milou návštěvu.