Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

instagram
@karasova.obecni.knihovna

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin

Zabezpečení

Prostor knihovny je monitorován kamerovým systémem bez záznamu.

Dotazník spokojenosti

Přispějte ke zlepšení služeb v knihovně pomocí vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti.

POZVÁNKA DO KNIHOVNY

02.09.2017 17:35

TITANIK

Příběhy lidí z Titaniku

Přednáška spisovatelky a lektorky Dany Šimkové

v pondělí 2.října v 16.30 hod. v knihovně

Přednáška má dvě části. První část je zaměřena na stavbu, plavbu a potopení Titaniku a nejnovější objevy, druhá část vypráví o osudech 40 lidí a zvířat, kteří se na lodi plavili.

Během přednášky uvidíte skutečné záběry Titaniku ze dne vyplutí, uslyšíte autentický záznam melodie, která zazněla v osudnou noc 15. dubna 1912 na jednom ze člunů, budete si moci sáhnout na originální kousky z vraku.

Nastupte na Titanik s palubním lístkem skutečného člověka, který se na něm plavil, a buďte svědky událostí z krátkého života této lodi.