Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

instagram
@karasova.obecni.knihovna

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin

Zabezpečení

Prostor knihovny je monitorován kamerovým systémem bez záznamu.

Dotazník spokojenosti

Přispějte ke zlepšení služeb v knihovně pomocí vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti.

PŘEDNÁŠKA MĚLA ÚSPĚCH

15.03.2019 08:42

Zcela vyčerpávající - v tom nejlepším slova smyslu - byla přednáška pana Bajera o salaších a ovcích na Hutisku, na Soláni a okrajově ( z nedostatku času) i na Radhošti. Zajímavou besedu navštívilo  spoutu pozorných posluchačů včetně malých skautů, na které ani nezbyly židličky a museli sedět na karimatkách na zemi. 

S plným zaujetím jsme sledovali fotografie dávno zapomenutých a dnes už těžko poznatelných míst, kde kdysi stály salaše a pásly se ovce. Srdce každého hutišťana potěšila zpráva, že se u nás nacházela nejstarší zdokumentovaná salaš, v době, kdy ještě samotné hutisko neexistovalo. 

Už víme, proč a odkud přišli Valaši a proč začali s chovem ovcí. A víme také, jak původní les bez užitku začal být díky sklárnám zdrojem bohatství a tedy i záviděníhodným majetkem pro jejich majitele.

Pan Bajer sypal informace "z rukávu" jednu za druhou,  a přestože vyprávěl téměř dvě hodiny, na mnohé zajímavosti nedošlo. Snad někdy příště.

Za super přednášku děkuji především p.Bajerovi a ostatním za nebývalou účast.