Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

instagram
@karasova.obecni.knihovna

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin

Zabezpečení

Prostor knihovny je monitorován kamerovým systémem bez záznamu.

Dotazník spokojenosti

Přispějte ke zlepšení služeb v knihovně pomocí vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti.

PRVNÍ POMOC U DĚTÍ

01.03.2020 13:53

Nejen pro rodiče, ale pro všechny, kteří se starají  malé děti, je určena beseda

PRVNÍ POMOC U DĚTÍ

Přednášku s praktickými ukázkami povede Bc. Jana Koláčková,sestra pro intenzivní péči - zdravotnický záchranář.

Program: 

  • první pomc (PP) při úrazech
  • PP při neúrazových stavech
  • PP při život ohrožujících stavech
  • prevence vzniku úrazů
 
Čtvrtek 12. března 2020 v 17 hodin v knihovně