Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

instagram
@karasova.obecni.knihovna

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin

Zabezpečení

Prostor knihovny je monitorován kamerovým systémem bez záznamu.

Dotazník spokojenosti

Přispějte ke zlepšení služeb v knihovně pomocí vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

29.04.2014 10:38

Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec proběhla 4. a 5. února recitační soutěž žáků 1. a 2. stupně ZŠ. Protože v knihovně je na takovou akci málo místa, sešli se všichni recitátoři i porota v Infocentru ve škole.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: kategorie 0 - děti 1.třídy, kategorie 1 - žáci 2. a 3.třídy, kategorie 2 - žáci 4. a 5.třídy, kategorie 3 - žáci 6. a 7.třídy a poslední kategorie 4 - žáci 8. a 9.třídy.

Děti přednášely báseň, s kterou zvítězily v třídních kolech. Na mnohých byla vidět nervozita, ale také snaha a odhodlání.Samozřejmě, nejvíce prožívali soutěž nejmenší prvňáci, ale recitovali všichni pěkně, jak to kdo umí nejlépe.

Vyhrát však mohli - jako v každé jiné soutěži - jen první tři. Zde jsou výsledky:

0.kategorie - 1. místo: Tobiáš Vala, 2.místo: Tereza Vardžáková, 3.místo: Vendula Petruželová

1.kategorie - 1.místo: Jakub Bortel, 2.místo: Martin Skalík, 3.místo: Tereza Barošová

2.kategorie - 1.místo: Kateřina Londáková, 2.místo: Tereza Zapletalová, 3.místo: Jan Fiurášek

3.kategorie - 1.místo: Leoš Cáb, 2.místo: Lucie Hatlapatková, 3.místo: Adéla Bolfová

4.kategorie - 1.místo: Karolína Nováková, 2.místo: Jiří Skalík, 3.místo: Adéla Třetinová

První dva z každé kategorie postupují do okrskového kola v Rožnově podRadhoštěm. Přejeme jim, aby byli úspěšní a nenechali se zastrašit tvrdou konkurencí.