Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

instagram
@karasova.obecni.knihovna

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin

Zabezpečení

Prostor knihovny je monitorován kamerovým systémem bez záznamu.

Dotazník spokojenosti

Přispějte ke zlepšení služeb v knihovně pomocí vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti.

SLUNÍČKOVÝ DEN

29.04.2014 11:28

31.květen byl pro děti z MŠ opravdu SLUNÍČKOVÝ. Prostranství před Karasovou knihovnou se rozzářil malými sluníčky. Děti skutečně ve žlutém, se sluníčkovými kloboučky a pomalovanými tvářemi, navíc se šťastným úsměvem si toto dopoledne opravdu užily. S nadšením soutěžily mezi sebou ve zručnosti, dovednosti, rychlosti. Zvládnout závodní dráhu s míčkem v kroužku nebylo vůbec jednoduché. A což teprve převézt sluníčko-berušku závratnou rychlostí na motorce a připnou sluníčko na stromeček, aby se malému sluníčku nic nestalo, nevynechat žádnou branku a nespadnout - to už chce opravdového závodníka. Za obrovského pokřiku se to všem povedlo.Mezi jednotlivými soutěžemi děti zpívaly a přednášely říkanky o sluníčku, starší "velkáči" se také činili v knihovně. Krásná sluníčka, která namalovali, donesli do knihovny na výstavku. Všichni návštěvníci knihovny si je mohou prohlédnout. A protože všichni jsou šikovní malíři, spoustu sluníček namalovali křídami na dlažbu. Škoda, že druhý den pršelo a sluníčka déšť smazal.Na závěr všichni poslali pozdrav sluníčku v podobě bubliny a přáli si - tajně - své přání sobě i Slunci.

Za všechny splněné úkoly dostaly děti diplom, sladkou odměnu a omalovánky s pastelkami.Děkuji všem paním učitelkám z MŠ za sebe i za děti za tuto velmi vydařenou akci a těším se na další spolupráci.

(Fotografie ze Sluníčkového dne naleznete na stránkách MŠ.)