Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

instagram
@karasova.obecni.knihovna

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin

Zabezpečení

Prostor knihovny je monitorován kamerovým systémem bez záznamu.

Dotazník spokojenosti

Přispějte ke zlepšení služeb v knihovně pomocí vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti.

SOUTĚŽ O NEJPILNĚJŠÍHO ČTENÁŘE

29.04.2014 11:25

Protože březen je měsíc knihy, přestože mnohdy už o tom ani nevíme, vyhlašuje Karasova obecní knihovna soutěž o nejpilnějšího čtenáře.

Od 1. března až do prosince ze zapisuje vše, co jste si v knihovně půjčili, tedy i časopisy, DVD ne CD. Soutěží se v 5 kategoriích:  

1. kategorie - začínající čtenáři 

2. kategorie - děti od 8 do 12 let 

3. kategorie - děti od 13 do 15 let 

4. kategorie - studenti 

5. kategorie - dospělí 

Nejpilnější čtenáři budou v prosinci pozváni na slavnostní vyhodnocení, kde obdrží diplom a cenu.  

Milí čtenáři, čtěte, čtěte, nejen kvůli vítězství, ale především pro vlastní potěchu.