Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

instagram
@karasova.obecni.knihovna

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin

Zabezpečení

Prostor knihovny je monitorován kamerovým systémem bez záznamu.

Dotazník spokojenosti

Přispějte ke zlepšení služeb v knihovně pomocí vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti.

SOUTĚŽ O NEJPILNĚJŠÍHO ČTENÁŘE

29.04.2014 11:33

Od března tohoto roku do konce listopadu - v tomto období se zaznamenávaly vypůjčené tituly do soutěže "O nejpilnějšího čtenáře". Aby byly výsledky co nejobjektivnější, počítaly se jen knižní tituly, tzn. v součtu nejsou zahrnuty periodika ani prolongace.

I tak nejsou a ani nemohou být výsledky zcela přesné, protože ne každý přečte vše, co si půjčí. Mnozí čtenáři knihu odloží, pokud se jim nelíbí, nebo je prostě nezaujme. A malým zase pomáhá maminka nebo tatínek. Asi by bylo výstižnější pojmenování "vypůjčené tituly". Nešlo ve skutečnosti o opravdový závod nebo soutěž. Smyslem této akce bylo motivovat především dětské čtenáře, aby chodili do knihovny a četli.

V pátek 13.12. na ČERNÉ HODINCE byly vyhlášeny tyto výsledky.

Kategorie "začínající čtenář":

          Sebastian Zeman - 43 knih, Tereza Chudějová -  16 knih

  (Mimo soutěž: Erik Fajkus - 34 knih)

Kategorie "malý čtenář":

          Kateřina Mikundová - 43 knih, Tereza Jurčová - 23 knih

Kategorie "velký čtenář":

          Marie Polášková - 101 knih, Anna Sekyrová - 53 knih

Kategorie "čtenář-student":

          Barbora Mikudová - 66 knih, Klárka Žilková - 43 knih

Kategorie "dospělý čtenář":

         Věroslava Fiurášková - 161 knih, Aloisie Lepaříková - 107 knih.