Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

instagram
@karasova.obecni.knihovna

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin

Zabezpečení

Prostor knihovny je monitorován kamerovým systémem bez záznamu.

Dotazník spokojenosti

Přispějte ke zlepšení služeb v knihovně pomocí vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti.

STATISTIKA

29.04.2014 10:37

Uživatelé:

31.12. 2012 měla Karasova obecní knihovna 200 registrovaných čtenářů, z toho 51 dětí do 15 let. Během roku navštívilo knihovnu 2 509 osob. Internet využilo 224 zájemců, především dětí. Mnozí zpracovávali referáty do školy a uvítali také možnost tisku. On-line služeb využilo 592 zájemců.

Knižní fond:

Ke konci roku bylo v knihovně 7 428 knih, z toho 1 294 naučné literatury, 4 440 krásné literatury, 34 zvukových nosičů, 9 elektronických záznamů. knihovna odebírala 14 časopisů. Za rok 2012 bylo nakoupeno 468 knih.

Výpůjčky:

Celkem bylo vypůjčeno 4 981 knih, z toho: 320 knih naučné lit. pro dospělé, 3 047 beletrie, 137 naučné literatury pro děti, 870 knih dětské beletrie, 601 periodik.

Elektronické služby:

1494 zájemců navštívilo webové stránky knihovny, 592 osob pracovalo s on-line katalogem. (Tato čísla nezahrnují celé období, protože katalog byl zprovozněn až v létě.)