Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

instagram
@karasova.obecni.knihovna

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin

Zabezpečení

Prostor knihovny je monitorován kamerovým systémem bez záznamu.

Dotazník spokojenosti

Přispějte ke zlepšení služeb v knihovně pomocí vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti.

TITUL "KNIHOVNA ROKU 2015"

25.10.2015 11:51

Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně již potřetí ocenily práci veřejných knihoven v regionu, jejich přínos k rozvoji knihovnických a informačníczh služeb a jejich mimořádné počiny.

Soutěž Knihovna roku 2015 Zlínského kraje se konala pod záštitou Ladislava Kryštofa, krajského radního pro oblast kultury a cestovního ruchu, který ocenil význam knihoven a knihovníků a obdivuhodně bohatou a širokou škálu jejich činností.

Knihovny navržené na toto ocenění mohli nominovat zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven a také odborná veřejnost. Sešlo se cekem 25 nominací. Knihovny byly hodnoceny podle statistických ukazatelů, vzhledu knihoven, péče o knihovní fond a za mimořádné aktivity těchto knihoven.

Čtyři knihovny získaly titul Knihovna roku 2015 Zlínského kraje. Kromě naší knihovny to byly: Obecní knihovna Rusava, Městská knihovna Bojkovice a Městská knihovna Valašské Klobouky.

Děkuji všem, kteří se podílejí na práci naší knihovny a bez nichž bychom titul Knihovna roku těžko získali.

Děkuji Obecnímu úřadu Hutisko-Solanec a především panu starostovi Ing. Ladislavu Petruželovi za finanční zabezpečení, ale hlavně za pochopení a  vstřícnost.

Děkuji paní Bc. Renatě Vinklerové z Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, která připravuje besedy a vzdělávací kurzy pro žáky ZŠ naší školy.

Děkuji Ondřeji Fajkusovi, správci sítě, který má zásluhu na tom, že knihovna je technicky dobře vybavena a vše funguje, jak má. 

A samozřejmě děkuji všem návštěvníkům knihovny, čtenářům i nečtenářům, že do knihovny chodí, účastní se besed, přednášek a jiných akcí nebo si jen vypůjčí knihu.

A co vy ostatní? Stále ještě váháte? Pochybujete? Přijďte se podívat a uvidíte, že titul Nejlepší knihovník (2013) a Knihovna roku (2015) se nedostávají zadarmo.