Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

instagram
@karasova.obecni.knihovna

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin

Zabezpečení

Prostor knihovny je monitorován kamerovým systémem bez záznamu.

Dotazník spokojenosti

Přispějte ke zlepšení služeb v knihovně pomocí vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti.

VÝSLEDKY DOTAZNÍKU

22.01.2016 18:28

Ze zprávy Ing. Věry Pelcové

Koncem loňského a začátkem letošního roku proběhl ve vaší knihovně průzkum spokojenosti se službami knihovny. Dotazníkové šetření bylo ukončeno a na výsledky se můžete podívat na tady.

Dotazník vyplnilo 47 respondentů - velmi pěkná účast, pochvalu zaslouží paní knihovnice za skvělou propagaci. Uživatelé, kteří hodnotili vaši knihovnu, se shodli na tom, že služby, které poskytuje vaše knihovna, jsou na úrovni velmi dobré, resp. dobré - tím také splňujete jako knihovna stadard Měření spokojenosti uživatelů knihovny, kdy více jak 90% uživatelů hodnotí služby knihovny jako dobré nebo velmi dobré.

Přeji vám do další práce hodně úspěchů a vaší knihovně hodně spokojených čtenářů.

S pozdravem Ing. Věra Pelcová,

Středisko regionálních knihovnických služeb

Masarykova veřejná knihovna

Vsetín