KARASOVA OBECNÍ KNIHOVNA

CELÝ ČLÁNEK

Marta Santovjáková Gerlíková

24.02.2023

Paní Marta Santovjáková Gerlíková je dramaturgyně, scenáristka, producentka a režisérka, velká propagátorka rodného Valašska.

Filmy: Děda (2016), Tehdy spolu (2017), pohádka Největší dar (2022).

Svůj vřelý vztah k milovanému Valašsku předává lidem nejen ve filmu, ale i v podání lidových písní ze svého regionu (Fleret).

Na besedě s ní si budeme povídat o její velké lásce – valašském folklóru, jak probíhalo natáčení filmů, uvidíme ukázky z posledního filmu Největší dar (pohádka o valašských bozích, vynikající obsazení), dojde i na veselé historky z natáčení.

Nenechte si ujít setkání se sympatickou propagátorkou našeho kraje ve čtvrtek 9. 3. 2023 od 17 hodin.

Share This