KNIHOVNA OPĚT V BĚŽNÉM PROVOZU

Prosím čtenáře, kteří mají dlouho půjčeny knihy, aby je co nejdříve vrátili. Pokud tak učiníte během září, budete zproštěni sankčních poplatků.

VYHODNOCENÍ „LOVCŮ PEREL“

proběhne ve středu 28. června 2023 v 16 hodin v knihovně. Jsou zváni všichni lovci. V každé kategorii budou vyhlášeni 3 nejlepší. Ulovené „perly“ spolu se sladkou odměnou si odnesou všichni soutěžící.