Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

instagram
@karasova.obecni.knihovna

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin

Zabezpečení

Prostor knihovny je monitorován kamerovým systémem bez záznamu.

Dotazník spokojenosti

Přispějte ke zlepšení služeb v knihovně pomocí vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti.

LOVCI PEREL

23.03.2015 09:01

Nová super soutěž pro všechny dětské čtenáře - potápěče registrované v naší knihovně!

Milé děti, ponořte se do moře knih, kterým je celé dětské oddělení. Pokud chcete soutěžit a stát se LOVCEM PEREL, čtěte dále:

V dětském oddělení si půjčíte knihy. Pokud budete mít štěstí a ulovíte knihu-perlorodku, řeknete si u knihovnického pultu o otázky. Odpovědět na ně bude pro vás po přečtení knížky hračka.

Při vrácení knížky odevzdáte i kartičku s odpověďmi.

Za správně zodpovězené otázky si můžete z našeho akvária sami vylovit krásnou perlu. Tu si navlečete na drátek a my vám ho zavěsíme na nástěnku mezi ostatní LOVCE PEREL.

Soutěž končí na konci listopadu, tedy čtěte, ať se dostanete mezi nejúspěšnější LOVCE PEREL a máte co nejdelší závěs s perlami.

Mnoho zdaru při lovení perel vám přeje vaše knihovnice.